Privatumo politikaBENDROSIOS NUOSTATOS
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma LUIZĖ prekybos centro, interneto svetainės www.pcluize.lt klientams ir besinaudojantiems mūsų paslaugomis internetu. PC LUIZĖ Facebook paskyrai yra taikoma ši Privatumo politika ir atskira socialinių tinklų Privatumo politika, su kuria galite susipažinti čia.

 

Jūsų duomenų, nurodytų šioje Privatumo politikoje, valdytojas yra PC LUIZĖ administratorius UAB „PC Luizė“, įmonės kodas 302761548, adresas Ukmergės g. 369-101, Vilnius, telefonas , el. pašto adresas pcluize@newsec.lt (toliau – PC LUIZĖ).

PC LUIZĖ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

 

TVARKYMO TIKSLAI
Mes Jūsų pateiktus arba mūsų surinktus asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekiant išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis sistemos paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų negalėtume tinkamai keisti bei redaguoti sistemos turinio ir siūlomų paslaugų;
 • paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais. Šiuo tikslu kaupiama anoniminė informacija: bendri paieškos žodžių sąrašai iš įvairių paieškos programų;
 • atsakyti į Jūsų užklausas;
 • panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose laimi ir reikia susisiekti su juo;
 • susisiekti ir pranešti apie pakeistas ar atnaujintas paslaugas, šios Privatumo politikos ar žaidimų ir konkursų taisyklių pakeitimus.

 

SLAPUKAI
Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Galite nesunkiai ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar mobiliojo ryšio prietaiso naudodamiesi naršykle. Norėdami sužinoti kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, ieškokite nurodymų savo naršyklės „Pagalba“ skiltyje. Galite blokuoti slapukus arba pasirinkti, kad kaskart, kai slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar mobiliojo ryšio prietaisą, gautumėte įspėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite blokuoti slapukus, negalėsite pasinaudoti visais puslapio privalumais.

Kiekvieną kartą Jums lankantis interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

 

PC LUIZĖ interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

 

VAIZDO STEBĖJIMAS
Vaizdo stebėjimas PC LUIZĖ patalpose ir teritorijoje vykdomas siekiant užtikrinti prekybos centro turto saugumą, darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Prie vaizdo duomenų gali prieiti apsaugos paslaugas teikiančios įmonės.

Vaizdas stebimas PC LUIZĖ teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose, automobilių stovėjimo aikštelėje) ir patalpose (salėse, koridoriuose).

Dėl darbo prekybos centre specifikos vaizdas gali būti stebimas darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba prekybos centro darbuotojai.

PC LUIZĖ užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik tie įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į prekybos centro patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.
Jūsų asmens duomenys yra saugojami 1 savaitę nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

 

KANDIDATŲ ASMENS DUOMENYS
Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas atsiuntus savo CV ir kitus duomenis. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

 

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

 

ŽAIDIMAI IR KONKURSAI
PC LUIZĖ gali tvarkyti Jūsų duomenis įvairių žaidimų ir konkursų ar akcijų vykdymo tikslais, siekiant nustatyti nugalėtoją ir perduoti prizus. Šiuo tikslu paprastai tvarkomi vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai duomenys. Dalyvių duomenys tvarkomi sutikimo (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu).

Konkretaus žaidimo ar akcijos taisyklės ir asmens duomenų tvarkymo nuostatos gali skirtis, todėl prašome visada susipažinti su jų turiniu.

 

PC LUIZĖ TAISYKLĖS DĖL DALYVAVIMO KONKURSUOSE FACEBOOK PASKYROJE
Konkurse gali dalyvauti visi FACEBOOK vartotojai.

Konkurso laimėtojai renkami šiais būdais:

 • jeigu yra vertinamos žaidėjų žinios, išradingumas ar kūrybiniai sugebėjimai, laimėtojus savo nuožiūra renka PC LUIZĖ administracijos darbuotojai arba reklamos paslaugas PC LUIZĖ teikiantys asmenys;
 • jeigu laimėtojus lemia „Like“ paspaudimų ar kitų reakcijų skaičius, laimėtojus lemia „Like“ kiekis;
 • kitais atvejais laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterines programas.
  Konkurso dalyviai, norintys atsiimti prizus, turi išpildyti visas paskelbto konkurso taisykles.

Konkurso laimėtojų vardai ir pavardės yra skelbiami / naudojami šiems tikslams:
a) laimėtojams paskelbti;
b) prizams atsiimti.

 

 • Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka ir, laimėjimo atveju, suteikia teisę PC LUIZĖ ir jo paskyrą administruojančiai įmonei viešai skelbti / pažymėti JŲ vardus ir pavardes ar kitaip pavadintas laimėtojų paskyras.
 • Konkurso laimėtojai yra skelbiami to paties konkurso komentaruose, praėjus savaitei (7 dienoms) nuo jo paskelbimo dienos, jeigu konkurso sąlygose nėra nurodyta kitaip.
 • Konkurso laimėtojo paskelbimo žinutėje yra nurodoma, kad laimėtojas turi susisiekti su konkurso organizatoriumi per PC LUIZĖ FACEBOOK paskyrą.
 • Atsiimti prizą laimėtojas gali tik susisiekęs su konkurso organizatoriumi ir gavęs atsakymą, kuriame yra nurodomas konkretaus laimėto prizo atsiėmimo laikas (paprastai suteikiamas 14 dienų po paskelbimo dienos atsiėmimo laikas).
 • Jei laimėtojas, praėjus 14 dienų po laimėjimo paskelbimo dienos, nesusisiekia su konkurso organizatoriumi, laimėtas prizas yra anuliuojamas, nebent konkrečiame konkurse nurodoma kitaip.
 • Atsiimti prizą galima tik pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
  Prizą atsiimti gali tik pats laimėtojas.
 • Prizą galima atsiimti tik PC LUIZĖ arba reklamos paslaugas PC LUIZĖ teikiančioje įmonėje (prizai nėra siunčiami paštu).
 • Jei laimėtojas dėl pateisinamų priežasčių negali atsiimti prizo, jis turi raštu informuoti konkurso organizatorių, kas konkrečiai (nurodyti asmens vardą ir pavardę) atsiims laimėtą prizą.
 • Jei konkursas vykdomas, reikalaujant išsaugoti specialų kuponą, pirkimo čekį ar užsakymo numerį, konkurso dalyvis, atsiimdamas prizą, privalo kartu su asmens dokumentu pateikti ir konkurso sąlygose prašomą kuponą, čekį ar kt.
  Neįvykdęs visų konkurso sąlygų, net ir paskelbtas laimėtoju, laimėtojas netenka teisės į prizą.
 • Už savo duomenų tikslumą FACEBOOK paskyroje atsako konkurso dalyvis. Neteisingai nurodžius duomenis, prizas asmeniui nebus įteikiamas.
 • Dalyvaudami konkurse dalyviai patvirtina, kad sutinka laikytis šių taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir informuoti apie pasikeitimus FACEBOOK paskyroje.

 

DUOMENŲ PERDAVIMAS
Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus PC LUIZĖ partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

 

DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS
Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, PC LUIZĖ gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

 

Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

 

DUOMENŲ APSAUGA
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 

PC LUIZĖ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

 

JŪSŲ TEISĖS

 • Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
  prašyti, kad PC LUIZĖ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę atšaukti sutikimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į PC LUIZĖ šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis, arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos, galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:
UAB „PC Luizė“
Juridinio asmens kodas 302761548
Šiaurės pr. 15-1, LT-92312 Klaipėda
Telefono Nr. +370 686 53821
El. pašto adresas pcluize@newsec.lt

 

GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. spalio mėn. 15 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.pcluize.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Darbo laikas


Pr – Sk
9:00 – 22:00

Administracijos kontaktai


+370 686 53821
pcluize@newsec.lt

Mus rasite


Šiaurės pr. 15,
LT- 92312, Klaipėda